Om Svendborgs Kattevenner

Svendborgs kattevenner er en støtteforening til fordel for vildt levende og herreløse katte i Svendborg.

Foreningens formål er:

– At arbejde for at Svendborg kommune løbende har en samarbejdsaftale om indfangning og regulering af vildtlevende katte med Kattens Værn

– At dele viden om hvordan man kan hjælpe herreløse og vildt levende katte

– At støtte de der hjælper herreløse og vildt levende katte ved at løfte i flok

– At medvirke til at nedbringe bestanden af herreløse og vildt levende katte i Svendborg

 
Vi hjælper kattevenner, der forbedrer livet for de vildt levende katte 

Du kan søge foderhjælp, både til genudsættere eller akutfodring af katte der venter på indfangning eller til dine ejerkatte ved særlige omstændigheder økonomisk og socialt.

Du kan aftale afhentning af puttekasser til vildtlevende herreløse katte eller søge midler til genudsætning eller midler til indfangning af vildtlevende katte , ved at sende en mail til svendkat@mail.dk

 

Medlemsskab af støtteforeningen koster årligt 100 kr.

For arbejdsløse, pensionister og studerende 50 kr 

Meld dig ind ved at sende en mail til svendkat@mail.dk, skriv navn, adresse og eventuelt telefonnummer. 

Indbetal beløbet på bankkonto SYDBANK:  6840 1438178

Bemærk: Støtteforeningen nedlægges

Ved et åbent bestyrelsesmøde hvor alle medlemmer var indkaldt blev det i sommeren 2018 besluttet at ændre vedtægterne således at bestyrelsen, med tre måneders varsel eller til begyndelsen af et nyt regnskabsår, kunne beslutte at nedlægge støtteforeningen, såfremt der var flertal i bestyrelsen for at nedlægge foreningen.

Der afholdes derefter ekstraordinær generalforsamling hvor formandens forslag om at nedlægge støtteforeningen, såfremt en ny bestyrelse ikke meldte sig til at drive en passiv støtteforening videre med ny kasserer og to nye aktive bestyrelsesmedlemmer. Da ingen meldte sig og ingen uden den gamle bestyrelse mødte op, erkender vi at det tilsyneladende er lettere at mobilisere hjælp fra sag til sag og fra gang til gang på de sociale medier. Det er vanskeligt at drive gammeldags støtteforening i 2019. Det er en kendsgerning mange foreninger forholder sig til pt. Støtteforeningen med kontingentinddrivelse lukkede derfor i begyndelsen af 2019

 AFLYSES: GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 26.3 kl 19 på SVENDBORG BIBLIOTEK aflyses da den ikke længere tjener noget formål.

Hjemmesiden og facebooksiden fortsætter med frem og efterlysninger, information om kattehjælp mv.

Kalenderen – Et godt katteår- vil herefter blive udgivet privat. Og salg af kattekort og bogmærker fortsætter samtidig til fordel for neutralisering og genudsætning af vildt levende og herreløse katte i Svendborg kommune, samt hjælp til såkaldte gråzonekatte.

 

Svendborgs Kattevenner samarbejder med:

Inges Kattehjem i Odense – Indlevering af tamkatte og killinger

Hurlumhejhusets killingehjælp i Bellinge – Indlevering af killinger

Kattens Værn – Indfangning og genudsætnning af vildt levende katte