Odin

Odin

Odin er en hvid hankat med lidt sort. Han er neutraliseret og er øremærket RTL003. Han bor på Eggertsvej