Felix

Felix

Gråstribet hankat, sidst set 27 april i Bregninge på Tåsinge. Øremærket er PSO 095.